stacjonarne

07 | 09 czerwiec 2022

Doskonalenie działalności laboratoryjnej w obszarze mikrobiologii wody. (S-14A)

Seminarium

Termin szkolenia:

7 czerwca 2022, godz. 09:00-17:00
8 czerwca 2022, godz. 09:00-17:00
9 czerwca 2022, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo,
Zapisy
07 | 09 czerwiec 2022

Doskonalenie działalności laboratoryjnej w obszarze badań chemicznych i właściwości fizycznych wody, ścieków i osadów ściekowych. (S-14Ch)

Seminarium

Termin szkolenia:

7 czerwca 2022, godz. 09:00-17:00
8 czerwca 2022, godz. 09:00-17:00
9 czerwca 2022, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo,
Zapisy