stacjonarne

14 | 18 kwiecień 2023

Metody referencyjne mikrobiologicznego badania wody. (MA-25L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

14 kwietnia 2023, godz. 08:00-16:00 – on-line
17 kwietnia 2023, godz. 09:00-16:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni
18 kwietnia 2023, godz. 08:00-13:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

on-line, Gdynia,
Ostatnie miejsca
12 | 14 czerwiec 2023

Nadzór nad jakością mikrobiologiczną wody w świetle znowelizowanego prawa, norm oraz dokumentów akredytacyjnych. (S-14A)

Seminarium

Termin szkolenia:

12 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
13 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
14 czerwca 2023, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo,
Zapisy
12 | 14 czerwiec 2023

Doskonalenie działalności laboratorium badań chemicznych i właściwości fizycznych wody i ścieków w świetle znowelizowanego prawa oraz dokumentów akredytacyjnych. (S-14Ch)

Seminarium

Termin szkolenia:

12 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
13 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
14 czerwca 2023, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo,
Zapisy
12 | 14 czerwiec 2023

Doskonalenie działalności laboratorium mikrobiologicznego badania żywności, pasz i środowiska produkcji w świetle zmian norm badawczych i dokumentów akredytacyjnych. (S-14F)

Seminarium

Termin szkolenia:

12 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
13 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
14 czerwca 2023, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo,
Zapisy