Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Doskonalenie działalności laboratorium badań chemicznych i właściwości fizycznych wody i ścieków w odniesieniu do funkcjonowania systemu zarządzania w zakresie zasobów i kompetencji technicznych.(S-14CH)

Seminarium doskonalące

Termin szkolenia:

11 czerwca 2024, godz. 09:00-17:00
12 czerwca 2024, godz. 09:00-17:00
13 czerwca 2024, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

PROGRAM RAMOWY SEMINARIUM:

 • Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody wg wytycznych ISO 5667-3, czyli jak zapewnić przydatność próbki do badań (prawdopodobnie zostanie omówiona norma z 2024 roku, która w ISO jest już w publikacji).
 • Akceptacja parametrów charakterystycznych dla wdrażanej metody badawczej, czyli jak znaleźć źródła kryteriów akceptacji i potwierdzić ich spełnienie.
 • Testy statystyczne wykorzystywane w procesie potwierdzania ważności wyników czyli jak udowodnić spełnienie wcześniej określonych kryteriów.
 • Sprawdzenia pośrednie tłokowych przyrządów pomiarowych, czyli jak potwierdzić zaufanie do działania np. pipet, biuret, dozowników wykorzystując metodę grawimetryczną zgodnie z PN-EN ISO 8655-8:2022-11.
 • Sprawdzenia pośrednie przyrządów pomiarowych ze szkła lub tworzyw sztucznych – czyli jak potwierdzić zaufanie do działania np. pipet, biuret, kolbek
  i cylindrów wykorzystując metodą grawimetryczną zgodnie z PN-EN ISO 4787:2022-06.
 • Rzetelne zapisy z działalności laboratoryjnej kluczem do eliminacji ryzyk.
 • Kompetencje personelu odpowiedzialnego za newralgiczne zadania w laboratorium.
 • Certyfikowane materiały odniesienia – panaceum na jakość wyników, czy niezbędny element zarządzania jakością?
 • Zagrajmy w otwarte karty … kontrolne.
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków – jak właściwie zrealizować usługę badawczą? Stan gotowości laboratorium wobec wzmożonej kontroli indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w gminach