osady ściekowe

19 październik 2023

Warsztaty oceny niepewności pomiaru dla metod badań chemicznych i właściwości fizycznych wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby. (MA-6)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

19 października 2023, godz. 08:30-15:00

on-line,
Zapisy
26 październik 2023

Weryfikacja metod testowych wykorzystywanych w badaniach wody i ścieków. (MA-27/Testy)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

26 października 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
16 listopad 2023

Pobieranie reprezentatywnej próbki osadów ściekowych. (MA-53/Pobieranie)

Termin szkolenia:

16 listopada 2023, godz. 07:30-10:30

on-line,
Zapisy
17 listopad 2023

Oznaczanie parametrów fizykochemicznych w próbkach osadów ściekowych. (MA-53/Analizy)

Termin szkolenia:

17 listopada 2023, godz. 07:30-10:30

on-line,
Zapisy
06 grudzień 2023