osady ściekowe

13 kwiecień 2023

Działania korygujące oraz działania odnoszące się do ryzyk i szans. (MA-16)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

13 kwietnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
12 | 14 czerwiec 2023

Doskonalenie działalności laboratorium badań chemicznych i właściwości fizycznych wody i ścieków w świetle znowelizowanego prawa oraz dokumentów akredytacyjnych. (S-14Ch)

Seminarium

Termin szkolenia:

12 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
13 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
14 czerwca 2023, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo,
Zapisy