fizykochemia ścieków

28 wrzesień 2023

Oznaczanie BZT5 wg PN-EN ISO 5815-1:2019-12 w wodzie i ściekach metodą miareczkową, elektrochemiczną i optyczną. (MA-51/BZT5)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań.

Termin szkolenia:

28 września 2023, godz. 11:00-15:00

on-line,
Zapisy
05 październik 2023

Excel jako narzędzie do prowadzenia kart Shewharta stosowanych w obszarze badań fizykochemicznych wody i ścieków. (MA-67/Ch)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

5 października 2023, godz. 09:00-12:00

on-line,
Zapisy
18 październik 2023

Vademecum kompetentnej obsługi klienta laboratorium wodno-ściekowego. (MA-39)

Termin szkolenia:

18 października 2023, godz. 08:00-15:00

on-line,
Zapisy
19 październik 2023

Warsztaty oceny niepewności pomiaru dla metod badań chemicznych i właściwości fizycznych wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby. (MA-6)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

19 października 2023, godz. 08:30-15:00

on-line,
Zapisy
26 październik 2023

Weryfikacja metod testowych wykorzystywanych w badaniach wody i ścieków. (MA-27/Testy)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

26 października 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
06 listopad 2023
07 | 05 listopad - grudzień 2023

Niezbędnik początkującego laboranta, czyli jak się odnaleźć w systemie zarządzania. (MA-58)

Termin szkolenia:

07 listopada 2023, godz. 09:00-11:00 – moduł 1
14 listopada 2023, godz. 09:00-10:30 – moduł 2
14 listopada 2023, godz. 11:00-12:30 – moduł 3
14 listopada 2023, godz. 13:00-14:30 – moduł 4
21 listopada 2023, godz. 09:00-11:00 – moduł 5
28 listopada 2023, godz. 09:00-10:30 – moduł 6
28 listopada 2023, godz. 11:00-12:30 – moduł 7
28 listopada 2023, godz. 13:00-14:30 – moduł 8
05 grudnia 2023, godz. 09:00-11:00 – moduł 9

on-line,
Zapisy
24 listopad 2023

Praktyczne zastosowanie odzysku jako element potwierdzenia ważności wyników. (MA-68)

Termin szkolenia:

24 listopada 2023, godz. 07:30-09:30

on-line,
Zapisy
30 listopad 2023
07 grudzień 2023

Zaplanowanie i przeprowadzenie weryfikacji metod oznaczania pH, temperatury, przewodności elektrycznej właściwej, barwy i mętności. (MA-27/pH)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

7 grudnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy