fizykochemia ścieków

30 marzec 2023

Dobre praktyki w nadzorze nad wyposażeniem w laboratorium badań fizykochemicznych wody i ścieków. (MA-30)

Termin szkolenia:

30 marca 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
31 marzec 2023

Oznaczanie stężenia chlorków, twardości ogólnej oraz indeksu nadmanganianowego metodą miareczkową w wodzie i/lub ściekach. (MA-51/Indeks)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań.

Termin szkolenia:

31 marca 2023, godz. 08:00-15:00

on-line,
Zapisy
13 kwiecień 2023

Działania korygujące oraz działania odnoszące się do ryzyk i szans. (MA-16)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

13 kwietnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
20 kwiecień 2023

Jak potwierdzić wdrożenie normy PN-ISO 5667-10:2021-11? (MA-41)

Termin szkolenia:

20 kwietnia 2023, godz. 09:00-12:00

on-line,
Zapisy
27 kwiecień 2023

Ustanowienie i zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium badań chemicznych i właściwości fizycznych. (MA-46)

Termin szkolenia:

27 kwietnia 2023, godz. 08:00-11:00

on-line,
Zapisy
09 maj 2023

Najczęściej popełniane błędy w laboratorium fizykochemicznym. (MA-69)

Termin szkolenia:

9 maja 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
18 maj 2023

Analiza próbek nieczystości ciekłych dostarczanych na stację zlewną. (MA-61)

Warunki i zasady współpracy Laboratorium z Klientem zlecającym badania w świetle wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Termin szkolenia:

18 maja 2023, godz. 08:00-11:00

on-line,
Zapisy
22 maj 2023

Oznaczanie zawiesiny w wodzie i ściekach metodą wagową wg PN-EN 872:2007+Ap1:2007. (MA-51/Zawiesina)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań.

Termin szkolenia:

22 maja 2023, godz. 08:30-11:30

on-line,
Zapisy
22 maj 2023

Oznaczanie ChZT w wodzie i ściekach metodą spektrofotometryczną wg PN-ISO 15705:2005. (MA-51/ChZT)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań.

Termin szkolenia:

22 maja 2023, godz. 12:00-15:00

on-line,
Zapisy
12 | 14 czerwiec 2023

Doskonalenie działalności laboratorium badań chemicznych i właściwości fizycznych wody i ścieków w świetle znowelizowanego prawa oraz dokumentów akredytacyjnych. (S-14Ch)

Seminarium

Termin szkolenia:

12 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
13 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
14 czerwca 2023, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo,
Zapisy