fizykochemia ścieków

28 luty 2024

Kompetentny Personel – jak skutecznie zarządzać tymi kluczowymi zasobami. (MA-24)

Termin szkolenia:

28 lutego 2024, godz. 08:00-11:00

on-line,
Zapisy
13 marzec 2024
14 marzec 2024

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym w próbach ścieków. (MA-51/Ekstrakt)

Praktyczny poradnik od etapu walidacji do rutynowych badań.

Termin szkolenia:

14 marca 2024, godz. 07:30-10:30

on-line,
Zapisy
26 marzec 2024
11 kwiecień 2024

Praktyczne aspekty realizacji porównań wewnątrzlaboratoryjnych i analiz próbek ślepych jako elementów monitorowania ważności wyników. (MA-72)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

11 kwietnia 2024, godz. 09:00-13:00

on-line,
Zapisy
16 kwiecień 2024

Działalność laboratorium WOD-KAN w uregulowanym prawnie świecie. (MA-14)

Termin szkolenia:

16 kwietnia 2024, godz. 09:00-14:00

on-line,
Zapisy
18 kwiecień 2024

Praktyczne zastosowanie odzysku jako element potwierdzenia ważności wyników. (MA-68)

Termin szkolenia:

18 kwietnia 2024, godz. 07:30-09:30

on-line,
Zapisy
25 kwiecień 2024

Warsztaty oceny niepewności pomiaru dla metod badań chemicznych i właściwości fizycznych wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby. (MA-6)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

25 kwietnia 2024, godz. 08:30-15:00

on-line,
Zapisy
16 maj 2024

Analiza próbek nieczystości ciekłych dostarczanych na stację zlewną. (MA-61)

Warunki i zasady współpracy Laboratorium z Klientem zlecającym badania w świetle wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Termin szkolenia:

16 maja 2024, godz. 07:30-10:30

on-line,
Zapisy
11 | 13 czerwiec 2024

Doskonalenie działalności laboratorium badań chemicznych i właściwości fizycznych wody i ścieków w odniesieniu do funkcjonowania systemu zarządzania w zakresie zasobów i kompetencji technicznych. (S-14CH)

Seminarium doskonalące

Termin szkolenia:

11 czerwca 2024, godz. 09:00-17:00
12 czerwca 2024, godz. 09:00-17:00
13 czerwca 2024, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo,
Zapisy
19 czerwiec 2024

Wykorzystanie danych ze świadectw wzorcowania wyposażenia w praktyce. (MA-42)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

19 czerwca 2024, godz. 09:00-13:00

on-line,
Zapisy