fizykochemia ścieków

20 styczeń 2022

Pobieranie próbek ścieków wg PN-ISO 5667-10:2021-11. (MA-41)

Termin szkolenia:

20 stycznia 2022, godz. 09:00-14:00

on-line,
Zapisy
27 styczeń 2022

Raportowanie działalności laboratoryjnej. (MA-54)

czyli jakie informacje przedstawić w raportach / sprawozdaniach wydawanych przez laboratorium

Termin szkolenia:

27 stycznia 2022, godz. 09:00-12:00

on-line,
Zapisy
03 marzec 2022

Działalność laboratorium wod-kan w uregulowanym prawnie świecie. (MA-14)

Termin szkolenia:

3 marca 2022, godz. 09:00-14:00

on-line,
Zapisy
10 | 11 marzec 2022

Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym – czyli jak przeprowadzić wnikliwie audit wewnętrzny. (MA-32)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

10 marca 2022, godz. 09:00-15:00
11 marca 2022, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
17 marzec 2022

Pobieranie próbek ścieków wg PN-ISO 5667-10:2021-11. (MA-41)

Termin szkolenia:

17 marca 2022, godz. 09:00-14:00

on-line,
Zapisy
29 marzec 2022