otwarte

19 wrzesień 2022

Doskonalenie zapisów w laboratorium analitycznym. (MA-57)

- czyli jak dokumentować realizację działalności laboratoryjnej oraz działań systemowych

Termin szkolenia:

19 września 2022, godz. 09:00-14:00

on-line,
Zapisy
28 wrzesień 2022

Oznaczanie ChZT w wodzie i ściekach metodą spektrofotometryczną wg PN-ISO 15705:2005. (MA-51/ChZT)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań.

Termin szkolenia:

28 września 2022, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
29 wrzesień 2022

Zmienność wyników badań wody i niepewność pomiaru ilościowych metod mikrobiologicznych wg PN-ISO 29201:2022-02. (MA-56)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

29 września 2022, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy