otwarte

30 marzec 2023

Dobre praktyki w nadzorze nad wyposażeniem w laboratorium badań fizykochemicznych wody i ścieków. (MA-30)

Termin szkolenia:

30 marca 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
31 marzec 2023

Oznaczanie stężenia chlorków, twardości ogólnej oraz indeksu nadmanganianowego metodą miareczkową w wodzie i/lub ściekach. (MA-51/Indeks)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań.

Termin szkolenia:

31 marca 2023, godz. 08:00-15:00

on-line,
Zapisy
12 kwiecień 2023

Nadzór nad wyposażeniem i zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium mikrobiologicznym. (MA-13)

Termin szkolenia:

12 kwietnia 2023, godz. 08:30-15:00

on-line,
Zapisy
13 kwiecień 2023

Działania korygujące oraz działania odnoszące się do ryzyk i szans. (MA-16)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

13 kwietnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
14 | 18 kwiecień 2023

Metody referencyjne mikrobiologicznego badania wody. (MA-25L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

14 kwietnia 2023, godz. 08:00-16:00 – on-line
17 kwietnia 2023, godz. 09:00-16:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni
18 kwietnia 2023, godz. 08:00-13:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

on-line, Gdynia,
Ostatnie miejsca
14 kwiecień 2023

Metody referencyjne mikrobiologicznego badania wody. (MA-25)

Termin szkolenia:

14 kwietnia 2023, godz. 08:00-16:00

on-line,
Zapisy
19 kwiecień 2023

Wymagania techniczne, analiza ryzyka i rozwiązywanie problemów w mikrobiologicznym laboratorium rutynowym. (MA-7)

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zasoby i procesy.

Termin szkolenia:

19 kwietnia 2023, godz. 08:30-15:00

on-line,
Zapisy
20 kwiecień 2023

Jak potwierdzić wdrożenie normy PN-ISO 5667-10:2021-11? (MA-41)

Termin szkolenia:

20 kwietnia 2023, godz. 09:00-12:00

on-line,
Zapisy
25 kwiecień 2023

Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella. (MA-22)

Termin szkolenia:

25 kwietnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
27 kwiecień 2023

Ustanowienie i zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium badań chemicznych i właściwości fizycznych. (MA-46)

Termin szkolenia:

27 kwietnia 2023, godz. 08:00-11:00

on-line,
Zapisy
27 kwiecień 2023
09 maj 2023

Najczęściej popełniane błędy w laboratorium fizykochemicznym. (MA-69)

Termin szkolenia:

9 maja 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
10 maj 2023

Granice wykrywalności i oznaczalności a podawanie wyników badań mikrobiologicznych wody. (MA-60)

Termin szkolenia:

10 maja 2023, godz. 09:00-12:00

on-line,
Zapisy
17 maj 2023

Potwierdzenie ważności wyników badań mikrobiologicznych, metody monitorowania i powiązanie z wynikami walidacji / weryfikacji metody. (MA-59)

Żywność, pasze, kosmetyki oraz środowisko produkcji i obrotu

Termin szkolenia:

17 maja 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
18 maj 2023

Analiza próbek nieczystości ciekłych dostarczanych na stację zlewną. (MA-61)

Warunki i zasady współpracy Laboratorium z Klientem zlecającym badania w świetle wymagań normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Termin szkolenia:

18 maja 2023, godz. 08:00-11:00

on-line,
Zapisy
22 maj 2023

Oznaczanie zawiesiny w wodzie i ściekach metodą wagową wg PN-EN 872:2007+Ap1:2007. (MA-51/Zawiesina)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań.

Termin szkolenia:

22 maja 2023, godz. 08:30-11:30

on-line,
Zapisy
22 maj 2023

Oznaczanie ChZT w wodzie i ściekach metodą spektrofotometryczną wg PN-ISO 15705:2005. (MA-51/ChZT)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań.

Termin szkolenia:

22 maja 2023, godz. 12:00-15:00

on-line,
Zapisy
23 maj 2023
12 | 14 czerwiec 2023

Nadzór nad jakością mikrobiologiczną wody w świetle znowelizowanego prawa, norm oraz dokumentów akredytacyjnych. (S-14A)

Seminarium

Termin szkolenia:

12 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
13 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
14 czerwca 2023, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo,
Zapisy
12 | 14 czerwiec 2023

Doskonalenie działalności laboratorium badań chemicznych i właściwości fizycznych wody i ścieków w świetle znowelizowanego prawa oraz dokumentów akredytacyjnych. (S-14Ch)

Seminarium

Termin szkolenia:

12 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
13 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
14 czerwca 2023, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo,
Zapisy
12 | 14 czerwiec 2023

Doskonalenie działalności laboratorium mikrobiologicznego badania żywności, pasz i środowiska produkcji w świetle zmian norm badawczych i dokumentów akredytacyjnych. (S-14F)

Seminarium

Termin szkolenia:

12 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
13 czerwca 2023, godz. 09:00-17:00
14 czerwca 2023, godz. 09:00-12:00

Gdańsk-Sobieszewo,
Zapisy