otwarte

25 | 28 wrzesień 2023

PN-EN ISO 7704:2023-06. Jakość wody. Wymagania dotyczące badania wydajności filtrów membranowych stosowanych do bezpośredniego zliczania mikroorganizmów w metodach hodowlanych. (MA-70L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

W tym terminie nie mamy już wolnych miejsc. Zapraszamy na 25 września (online) i 2-3 października (zajęcia praktyczne w laboratorium).
25 września 2023, godz. 09:00-13:00 – on-line
27 września 2023, godz. 09:00-16:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni
28 września 2023, godz. 08:30-12:30 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

on-line, Gdynia,
Brak miejsc
25 | 03 wrzesień - październik 2023

PN-EN ISO 7704:2023-06. Jakość wody. Wymagania dotyczące badania wydajności filtrów membranowych stosowanych do bezpośredniego zliczania mikroorganizmów w metodach hodowlanych (MA-70L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

25 września 2023, godz. 09:00-13:00 – on-line
2 października 2023, godz. 09:00-16:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni
3 października 2023, godz. 08:30-12:30 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

on-line, Gdynia,
Ostatnie miejsca
28 wrzesień 2023

Oznaczanie BZT5 wg PN-EN ISO 5815-1:2019-12 w wodzie i ściekach metodą miareczkową, elektrochemiczną i optyczną. (MA-51/BZT5)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań.

Termin szkolenia:

28 września 2023, godz. 11:00-15:00

on-line,
Zapisy
04 | 12 październik 2023

Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella. (MA-22L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

4 października 2023, godz. 09:00-15:00 – online
12 października 2023, godz. 09:00-15:00 – zajęcia praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

Gdynia,
Ostatnie miejsca
04 październik 2023

Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella. (MA-22)

Termin szkolenia:

4 października 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
05 październik 2023

Excel jako narzędzie do prowadzenia kart Shewharta stosowanych w obszarze badań fizykochemicznych wody i ścieków. (MA-67/Ch)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

5 października 2023, godz. 09:00-12:00

on-line,
Zapisy
09 | 11 październik 2023

Diagnostyka Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Listeria spp. i Enterobacteriaceae w żywności, paszach i próbkach środowiskowych. (MA-3L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium z uwzględnieniem przygotowania inokulum do oszacowania eLOD50.

Termin szkolenia:

9 października 2023, godz. 12:00-18:00 – wykłady
10 października 2023, godz. 09:00-16:00 – zajęcia praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni
11 października 2023, godz. 08:30-12:30 – zajęcia praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

Gdynia,
Zapisy
18 październik 2023

Vademecum kompetentnej obsługi klienta laboratorium wodno-ściekowego. (MA-39)

Termin szkolenia:

18 października 2023, godz. 08:00-15:00

on-line,
Zapisy
19 październik 2023

Warsztaty oceny niepewności pomiaru dla metod badań chemicznych i właściwości fizycznych wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby. (MA-6)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

19 października 2023, godz. 08:30-15:00

on-line,
Zapisy
24 | 25 październik 2023

Weryfikacja metod badań mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym według wytycznych normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07. (MA-17)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

24 października 2023, godz. 09:00-15:00
25 października 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
26 październik 2023

Weryfikacja metod testowych wykorzystywanych w badaniach wody i ścieków. (MA-27/Testy)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

26 października 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
30 październik 2023

Pobieranie próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością – metody pobierania i ich weryfikacja. (MA-19)

Wymogi obszaru regulowanego prawnie w zakresie pobierania próbek środowiskowych.

Termin szkolenia:

30 października 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
06 listopad 2023
07 | 05 listopad - grudzień 2023

Niezbędnik początkującego laboranta, czyli jak się odnaleźć w systemie zarządzania. (MA-58)

Termin szkolenia:

07 listopada 2023, godz. 09:00-11:00 – moduł 1
14 listopada 2023, godz. 09:00-10:30 – moduł 2
14 listopada 2023, godz. 11:00-12:30 – moduł 3
14 listopada 2023, godz. 13:00-14:30 – moduł 4
21 listopada 2023, godz. 09:00-11:00 – moduł 5
28 listopada 2023, godz. 09:00-10:30 – moduł 6
28 listopada 2023, godz. 11:00-12:30 – moduł 7
28 listopada 2023, godz. 13:00-14:30 – moduł 8
05 grudnia 2023, godz. 09:00-11:00 – moduł 9

on-line,
Zapisy
08 listopad 2023

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych. (MA-34)

Termin szkolenia:

8 listopada 2023, godz. 08:00-16:00

on-line,
Zapisy
08 | 16 listopad 2023

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych. (MA-34L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

8 listopada 2023, godz. 08:00-16:00 – on-line
15 listopada 2023, godz. 09:00-16:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni
16 listopada 2023, godz. 08:30-12:15 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

on-line, Gdynia,
Zapisy
09 listopad 2023

Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym. (MA-32)

– czyli jak przeprowadzić wnikliwie audit wewnętrzny

Termin szkolenia:

9 listopada 2023, godz. 08:00-15:00

on-line,
Zapisy
10 listopad 2023

Potwierdzenie ważności wyników badań mikrobiologicznych, metody monitorowania i powiązanie z wynikami walidacji / weryfikacji metody. (MA-59)

Żywność, pasze, kosmetyki oraz środowisko produkcji i obrotu.

Termin szkolenia:

10 listopada 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
13 listopad 2023

Potwierdzenie ważności wyników badań mikrobiologicznych wody. (MA-49)

Wytyczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, normy PN-EN ISO 8199:2019-01, norm metodycznych i dobrej praktyki laboratoryjnej oraz dokumentów PCA, EA i ILAC

Termin szkolenia:

13 listopada 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
16 listopad 2023

Pobieranie reprezentatywnej próbki osadów ściekowych. (MA-53/Pobieranie)

Termin szkolenia:

16 listopada 2023, godz. 07:30-10:30

on-line,
Zapisy
17 listopad 2023

Oznaczanie parametrów fizykochemicznych w próbkach osadów ściekowych. (MA-53/Analizy)

Termin szkolenia:

17 listopada 2023, godz. 07:30-10:30

on-line,
Zapisy
24 listopad 2023

Praktyczne zastosowanie odzysku jako element potwierdzenia ważności wyników. (MA-68)

Termin szkolenia:

24 listopada 2023, godz. 07:30-09:30

on-line,
Zapisy
24 listopad 2023
29 listopad 2023
30 listopad 2023
01 grudzień 2023

Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania ważności wyników badań mikrobiologicznych wody i kontroli jakości pożywek. (MA-67/M)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

1 grudnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
04 grudzień 2023

Walidacja / weryfikacja mikrobiologicznych metod badania wody według wytycznych normy PN-EN ISO 13843:2017-10. (MA-8)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

4 grudnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
06 grudzień 2023
07 grudzień 2023

Zaplanowanie i przeprowadzenie weryfikacji metod oznaczania pH, temperatury, przewodności elektrycznej właściwej, barwy i mętności. (MA-27/pH)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

7 grudnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy
08 grudzień 2023
14 grudzień 2023

Działania podejmowane w sytuacji odstępstw, prac niezgodnych z wymaganiami oraz niezgodności. (MA-16)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

14 grudnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line,
Zapisy