Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych.(MA-34)

Termin szkolenia:

19 września 2024, godz. 08:00-16:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów mikrobiologicznych i pożywkarni przygotowujących pożywki dla celów mikrobiologii. Zostało przygotowane w oparciu o wytyczne normy  międzynarodowej PN-EN ISO 11133:2014-07+A1:2018-04+A2:2020-10 (wersja angielska)Mikrobiologia żywności, pasz i wody – Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i przeprowadzanie badań pożywek z uwzględnieniem aktualnej zmiany polegającej na dodaniu załącznika normatywnego, przedstawiającego wytyczne do sprawdzania pożywek do potwierdzeń, odczynników i testów.

Zamiarem organizatorów szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi wymaganiami dotyczącymi przygotowania i kontroli jakości pożywek, jak też praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

ZAKRES SZKOLENIA:

Terminy i definicje

Zapewnienie jakości na każdym etapie przygotowywania pożywek:

 • dokumentacja producenta
 • przygotowanie
 • terminy ważności
 • przechowywanie przed użyciem

Zakres oceny pożywek stałych i płynnych:

 • wymagania ogólne
 • ocena cech fizycznych, chemicznych i jałowości
 • potwierdzenie przydatności pożywek z użyciem szczepów wzorcowych: ocena żyzności, specyficzności i selektywności , kryteria i interpretacja wyników

Metody oceny pożywek stałych:

 • metody ilościowe
 • metody jakościowe
 • ocena pożywek stosowanych w technice filtracji membranowej

Metody oceny pożywek płynnych:

 • metody ilościowe
 • metody jakościowe

Metody oceny płynów stosowanych do przygotowania dziesięciokrotnych rozcieńczeń zawiesiny wyjściowej inokulum.

Metody oceny pożywek, odczynników i testów stosowanych do potwierdzeń i kontroli jakości badań w ramach metody badawczej – nowe wytyczne zawarte w Załączniku K.

Karty kontrolne do monitorowania jakości pożywek stałych.

Postępowanie ze szczepami wzorcowymi bakterii:

 • wybór szczepów wzorcowych do oceny jakości pożywek
 • utrzymywanie szczepów wzorcowych w laboratorium
 • przygotowanie kultur roboczych