Ładowanie Events

« Wszystkie szkolenia

  • To event minęło.

Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami wyposażenia pomiarowego na podstawie ILAC G-24:2022.(MA-13)

Termin szkolenia:

31 stycznia 2024, godz. 12:30-15:00. W tym terminie nie ma już miejsc – zapraszamy na 1 lutego.

on-line
Brak miejsc

Szkolenie dotyczące zasad postępowania podczas wyznaczania czasookresów między wzorcowaniami przeznaczone jest dla pracowników laboratoriów badawczych, akredytowanych i nieakredytowanych wykonujących badania zarówno fizykochemiczne jaki i mikrobiologiczne.

Niniejsze szkolenie pozwoli Państwu upewnić się, czy dotychczasowe postępowanie laboratorium jest właściwe w zakresie wyznaczania czasookresów między wzorcowaniami,, wymagań dla personelu, wyboru wyposażenia i prawidłowym ustaleniu harmonogramu jego wzorcowania w celu zapewnienia spójności pomiarowej w kontekście wymagań znowelizowanego dokumentu ILAC:G24.

ZAKRES SZKOLENIA:

  • Obowiązek stosowania ILAC-G24
  • Kompetencje personelu
  • Harmonogram wzorcowań i jego przeglądy
  • Analiza ryzyka (czynniki ryzyka, kryteria oceny)
  • Wstępne wyznaczanie odstępów czasu między wzorcowaniami
  • Metody weryfikacji odstępów czasu między wzorcowaniami
  • Analiza świadectw wzorcowania