Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Identyfikacja i rodzaje ścieków – problemy praktyki.(MA-14)

Termin szkolenia:

23 listopada 2023, godz. 09:00-13:00

on-line
Zapisy

Nie ma prostej, bezpośredniej łączności między działalnością gospodarczą a ściekami przemysłowymi. Nie ma też czytelnej, pozytywnej definicji tych ścieków. Szczególnie trudne wydaje się rozgraniczanie tych ścieków od odpadów ciekłych, ale też od ścieków podobnych do tych, co powstają w gospodarstwach domowych, które są zaliczane do ścieków bytowych. Sposób traktowania wód zużytych zgromadzonych w zbiornikach, z obiektów usług turystycznych, gastronomii, rzemiosła rodzi tyle problemów, że brak jest jednolitej praktyki tak przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i Wód Polskich czy innych organów kontrolnych. Szkolenie służyć ma analizie przypadków i wymianie doświadczeń w tym zakresie.

ZAKRES SZKOLENIA:

  • Definicja legalna ścieków w różnych przepisach
  • Ścieki a wody opadowe i roztopowe
  • Specyfika nieczystości ciekłych
  • Ścieki a odpady ciekłe
  • Rodzaje ścieków wg kryteriów prawnych
  • Problemy w rozgraniczaniu ścieków bytowych i ścieków przemysłowych – przykłady, sposób podejścia
  • Skutki uznania ścieku za przemysłowy