Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Auditor wewnętrzny w laboratorium badawczym.(MA-32)

– czyli jak przeprowadzić wnikliwie audit wewnętrzny

Termin szkolenia:

9 listopada 2023, godz. 08:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem niniejszego szkolenia jest uzyskanie kompetencji auditora wewnętrznego w laboratorium badawczym oraz pozyskanie niezbędnej wiedzy do wnikliwego przeprowadzenia auditów wewnętrznych.

Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczną stronę przygotowania i przeprowadzenia auditu w obszarze działalności technicznej oraz systemu zarządzania z uwzględnieniem podejścia opartego na ryzyku, właściwego wyboru celów, zakresu i kryteriów auditów oraz wymagań normy odniesienia PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, dokumentów PCA, przepisów prawa oraz formułowania wniosków i ustaleń z auditu.

Nie zabraknie ćwiczeń w prawidłowym formułowaniu niezgodności, spostrzeżeń, ustaleniu przyczyn niezgodności i planowaniu działań korekcyjnych, korygujących z uwzględnieniem poziomu oszacowanego ryzyka. Uczestnik dowie się jak wykorzystać wyniki z auditów wewnętrznych do doskonalenia systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Terminy i definicje związane z auditem wewnętrznym
 2. Audity wewnętrzne – wymaganie normy PN-EN ISO/IEC 17025
 3. Norma PN-EN ISO 19011:2018-08 jako wytyczne do auditowania systemu zarządzania w laboratorium
 4. Kompetencje i ocena auditorów wewnętrznych
 5. Zarządzanie programem auditów (ćwiczenia praktyczne – przygotowanie programu auditów dla swojego laboratorium)
 6. Działania auditowe
  • inicjowanie auditu
  • opracowanie planu auditu, kryteria auditu, listy pytań kontrolnych (ćwiczenia praktyczne)
  • przeprowadzenie auditu:
   • spotkanie otwierające (wskazówki, symulacja, ćwiczenia praktyczne)
   • zbieranie i weryfikowanie informacji – prowadzenie rozmów, obserwacji i zapisów
   • weryfikowanie ustaleń oraz przygotowanie wniosków z auditu, spotkanie zespołu auditorów
   • formułowanie niezgodności i spostrzeżeń (wskazówki, ćwiczenia praktyczne)
   • spotkanie zamykające (wskazówki, symulacja, ćwiczenia praktyczne)
   • przygotowanie, zatwierdzanie i rozpowszechnianie raportu z auditu
   • zakończenie auditu
 7. Działania poauditowe
  • korekcje, działania korygujące, spostrzeżenia i ocena ich skuteczności, analiza i ocena ryzyka
  • doskonalenie poprzez wykorzystanie wyników auditów wewnętrznych