Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Weryfikacja metod testowych wykorzystywanych w badaniach wody i ścieków.(MA-27/Testy)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

26 października 2023, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, która posłuży personelowi laboratorium do poprawnego wdrożenia metod testowych w badaniach wody i ścieków w celu spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wymagań przepisów prawa.
Uczestnik dowie się w jaki sposób zaplanować, zrealizować i udokumentować proces weryfikacji metod testowych, skąd pozyskać kryteria akceptacji dla poszczególnych cech charakterystycznych metody oraz jak ocenić, czy istnieją różnice statystycznie istotne pomiędzy otrzymanymi wartościami tych cech a wartościami stanowiącymi kryterium. Omówione zostanie również zakres monitorowania ważności wyników, w tym ryzyka w odniesieniu do udział w badaniach PT/ILC.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Wybór metod badań w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz przepisów prawa; wykorzystanie metod testowych w obszarach regulowanych przepisami prawa
 2. Wdrożenie metody testowej w laboratorium: weryfikacja czy walidacja
 3. Opracowanie planu wdrożenia metody testowej, m.in.:
  • zasoby (personel, wyposażenie, warunki środowiskowe)
  • cechy charakterystyczne do oszacowania, kryteria ich akceptacji oraz zakres badań niezbędnych do wykonania
  • wykorzystanie dotychczasowych danych, np. z potwierdzania ważności wyników
  • udział w badaniach biegłości
 4. Spójność pomiarowa
 5. Przeprowadzenie procesu wdrożenia metody testowej, w tym ocena poszczególnych cech charakterystycznych
 6. Budżet niepewności i ocena składowej związanej z częścią analityczną
 7. Interpretacja wyników uzyskanych w procesie wdrożenia metody
 8. Udokumentowanie procesu wdrożenia metody
 9. Potwierdzenie ważności wyników – ustalenie kryteriów akceptacji dla poszczególnych elementów monitorowania ważności wyników z wykorzystaniem danych z wdrożenia metody
 10. Udział w badaniach biegłości