Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Oznaczanie parametrów fizykochemicznych w próbkach osadów ściekowych.(MA-53/Analizy)

Termin szkolenia:

17 listopada 2023, godz. 07:30-10:30

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem szkolenia jest pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy, która posłuży personelowi Laboratorium
do zapewnienia prawidłowego wykonywania badań osadów ściekowych w świetle regulacji prawnych. Szkolenie jest dedykowane zwłaszcza pracownikom rozpoczynających pracę zawodową w Laboratorium,
jak również pracownikom pragnącym doskonalić kompetencje techniczne

ZAKRES SZKOLENIA:

  1. wymagania obszaru regulowanego prawnie w odniesieniu do osadów ściekowych
  2. wymagania norm metodycznych a praktyczny sposób wykonania oznaczeń (pH, sucha pozostałość, straty przy prażeniu, azot amonowy, azot Kjeldahla, metale, fosfor ogólny, wapń, magnez)
  3. program potwierdzenia ważności wyników
  4. wyrażanie wyników
  5. pytania i odpowiedzi