Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania ważności wyników badań mikrobiologicznych wody i kontroli jakości pożywek.(MA-67/M)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

29 lutego 2024, godz. 09:00-13:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Jednym z narzędzi stosowanych do potwierdzenia ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym są karty kontrolne. Ich celem jest:

  • utrzymanie rozrzutu wyników w ustalonych granicach;
  • jak najszybsze wykrywanie przekroczeń tych granic i występowania trendów;
  • w jak największym stopniu zapobieganie udostępnianiu nieważnych wyników badań;
  • identyfikacja  przyczyny nadmiernych rozrzutów i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Podczas szkolenia omówimy powszechnie stosowane karty kontrolne monitorujące precyzję wyników, a tym samym ich niepewność, ponieważ powtórne wykonanie badania tej samej próbki zwykle powoduje różnicę w wynikach. Może to być spowodowane błędami  przypadkowymi lub systematycznymi.

Zaprezentujemy również jeden z załączników normatywnych normy PN-EN ISO 11133:2004 opisujący karty kontrolne do monitorowania współczynników żyzności uzyskiwanych dla ilościowych badań stałych pożywek.

Zastanowimy się również nad zasadnością ich prowadzenia dla ilościowych materiałów referencyjnych.

Szkolenie ma duży aspekt praktyczny – przedstawimy karty i obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych, które pozwolą prześledzić cały tok postępowania wynikający ze wspomnianej wyżej normy PN-EN ISO 11133:2004, przywołanej w niej normy NEN 6603:2023 dotyczącej zastosowania kart kontrolnych w badaniach mikrobiologicznych i chemicznych oraz ISO 7870-2:2023 Karty kontrolne Shewharta.

ZAKRES SZKOLENIA

  1. Teoria kart kontrolnych – rozkład normalny wyników warunkiem prawidłowego funkcjonowania karty kontrolnej – jak w prosty sposób sprawdzić, czy dysponujemy takim zbiorem danych?
  2. Zastosowanie i rodzaje kart kontrolnych prowadzonych w laboratorium mikrobiologicznego badania wody
  3. Tworzenie pierwszej karty – ustalanie granic kontrolnych
  4. Postępowanie w sytuacji przekroczeń granic kontrolnych lub występowania trendów
  5. Ocena zakończonej karty – obliczenia statystyczne