Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

PN-EN ISO 7704:2023-06. Jakość wody. Wymagania dotyczące badania wydajności filtrów membranowych stosowanych do bezpośredniego zliczania mikroorganizmów w metodach hodowlanych.(MA-70L)

Szkolenie praktyczne w laboratorium.

Termin szkolenia:

5 marca 2024, godz. 09:00-13:00 – on-line
12 marca 2024, godz. 09:00-16:00 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni
13 marca 2024, godz. 08:30-12:30 – praktyczne w Laboratorium PPNT w Gdyni

on-line, Gdynia
Ostatnie miejsca

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane laboratoriom mikrobiologicznym badającym wodę metodami opartymi na technice filtracji membranowej, w związku ze zmianą podejścia do oceny przydatności filtrów membranowych opublikowanego w nowym wydaniu normy PN-EN ISO 7704:2023-06. Aktualne wymaga wdrożenia w laboratorium, ponieważ anuluje i zastępuje wydanie pierwsze tejże normy PN-ISO 7704:2001. Włączenie jej do zbioru Polskich Norm jako PN-EN ISO spodziewane jest do połowy lipca br.

Sama ocena jest dużo bardziej złożona niż do tej pory.

Podejście opisane w nowym wydaniu normy ISO 7704:2023 ma na celu wykazanie przydatności nie tylko filtrów membranowych, ale całego systemu detekcji mikroorganizmów, a więc łącznie z pożywką hodowlaną, w tym także etapu samej filtracji i jest spójne z zasadami kontroli pożywek stosowanych w technice filtracji membranowej, opisanej w ISO 11133 wraz ze zmianami.

W przypadku niezadowalającego wyniku tej oceny pozwala na ustalenie prawdopodobnej przyczyny.

Zwraca uwagę na różnicę nie tylko w odzyskach mikroorganizmów, ale wprowadza też jakościową ocenę wzrostu kolonii, ocenę morfologii, zjawiska hamowania wzrostu kolonii przez siatkę drukowaną na powierzchni filtrów.

Nowa norma to 34 strony dokumentu, opisującego nie tylko sposób oceny działania systemu „filtr-pożywka”, ale również sposób postępowania ze szczepami wzorcowymi i przygotowanie inokulum do badania, będące uzupełnieniem do rozdziału 5 normy  ISO 11133 (opisane procedury zostały dostosowane do ISO 8199 i ISO 11133).

Celem naszego szkolenia jest pomoc Laboratoriom w pokonaniu nie tylko bariery językowej publikowanej wkrótce normy (w języku angielskim ), ale wspólne przeanalizowanie wszystkich kroków, tak aby wdrożenie nowych wymagań nie wiązało się ze stresem i nie powstrzymywało nas przed zrealizowaniem nowego wymagania.

Proponujemy Państwu udział w hybrydowej formule szkolenia składającego się z jednodniowej części teoretycznej on-line oraz dwudniowej praktycznej, gdzie w warunkach laboratoryjnych każdy uczestnik przeprowadzi badania samodzielnie, począwszy od przygotowania zawiesiny szczepu wzorcowego do odczytu i interpretacji wyników włącznie, na przykładzie oceny wydajności filtrów membranowych z pożywką CCA stosowaną w metodzie zgodnie z PN-EN ISO 9308-1.

PROGRAM SZKOLENIA

5 marca – część teoretyczna on-line

 1. Główne zmiany w stosunku do PN-ISO 7704:2001
 2. Definicje i określenia
 3. Wymagania ogólne
  – Ocena nowej partii filtrów membranowych
  – Badania dodatkowe
  – Ocena jakościowa wydajności filtrów membranowych
 4. Moduły badań nowej partii i badań dodatkowych
 5. Przygotowanie organizmów testowych
 6. Obliczanie, wyrażanie i interpretacja wyników badania wydajności filtrów
 7. Przykład badań ilościowych nowej partii filtrów i nowej partii pożywki CCA  oraz badań dodatkowych na podstawie metody wg PN-EN ISO 9308-1 – omówienie
 8. Dokumentowanie wyników badań wydajności filtrów membranowych

12 marca – część praktyczna w laboratorium

 • Przygotowanie inokulum szczepów wzorcowych
 • Wybór właściwego rozcieńczenia do przeprowadzenia testów żyzności, specyficzności i selektywności
 • Samodzielne przeprowadzenie badania partii filtrów membranowych i badań dodatkowych

13 marca – część praktyczna w laboratorium

 • Ocena jakościowa filtrów membranowych
 • Obliczanie, wyrażanie i interpretacja oraz dokument. wyników badania wydajności filtrów membranowych
 • Przegląd certyfikatów producenta  filtrów membranowych
 • Dyskusja