Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Oznaczanie azotu ogólnego z obliczeń w próbkach ścieków wg PN-73/C-04576/14.(MA-51/Azot)

Wdrożenie metody i problemy analityczne podczas realizacji badań: azot azotanowy metodą spektrofotometryczną wg PN-82/C-04576/08, azot azotynowy metodą spektrofotometryczną wg PN-EN 26777:1999, azot Kjeldahla metodą miareczkową wg PN-EN 25663:2001.

Termin szkolenia:

7 kwietnia 2022, godz. 08:00-11:00
8 kwietnia 2022, godz. 08:00-11:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy, która posłuży personelowi laboratorium, do zapewnienia prawidłowego wdrożenia, a następnie prawidłowej realizacji metody azotu ogólnego z obliczeń w próbkach ścieków wg normy PN-73/C-04576/14.

Szkolenie dedykowane jest zarówno do osób rozpoczynających pracę w laboratorium wodno-ściekowym, jak i tych, którzy z metodą już pracują, by mogli usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę.

Uczestnik zostanie zapoznany z zasadami wdrożenia metody w laboratorium, w tym ustalenia zakresu wdrożenia, oceny uzyskanych wyników, konstrukcji budżetu niepewności oraz udokumentowania tego procesu. Pozna aspekty analityczne podczas realizacji badania, dowie się m.in. jaka jest zasada metody, jak ustanowić i zapewnić spójność pomiarową, jak wykonać prawidłowo oznaczenie, na jakie elementy zwrócić uwagę, jak radzić sobie z potencjalnymi problemami, w tym czynnikami przeszkadzającymi oraz jak prezentować wyniki / rezultaty z badań w sprawozdaniach.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Wybór metody a wymagania przepisów prawa.
 2. Weryfikacja czy walidacja, opracowanie planu wdrożenia metody.
 3. Badania niezbędne do wyznaczenia parametrów weryfikacji metody.
 4. Ustanowienie i zapewnienie spójności pomiarowej.
 5. Postępowanie z próbkami i realizacja badania:
  – pobieranie
  – przygotowanie do badań
  – wpływ czynników przeszkadzających
  – stosowane wyposażenie i odczynniki
  – wykonanie oznaczenia
  – obliczenie oraz sposób wyrażania i prezentowania wyników / rezultatów w sprawozdaniach / raportach z badań (cyfry i miejsca znaczące).
 6. Poszukiwanie składowych niepewności oraz konstruowanie budżetu niepewności.
 7. Udokumentowanie procesu wdrożenia metody w laboratorium.
 8. Potwierdzenie ważności wyników – ustalenie kryteriów akceptacji dla poszczególnych elementów monitorowania ważności wyników z wykorzystaniem danych z wdrożenia metody.