Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

 • To wydarzenie minęło.

Potwierdzenie ważności wyników oraz zastosowanie technik statystycznych w celu przeglądu wyników w laboratorium fizykochemicznym.(MA-52)

Termin szkolenia:

6 listopada 2023, godz. 08:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie dotyczące potwierdzania ważności wyników przeznaczone jest dla pracowników fizykochemicznych laboratoriów badawczych, akredytowanych i nieakredytowanych. Prawidłowe zrozumienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w kontekście zapisów punktu 7.7 jest istotnym elementem mającym wpływ na wiarygodność uzyskiwanych wyników badań. Niniejsze szkolenie pozwoli Państwu upewnić się, czy dotychczasowe postępowanie laboratorium jest właściwe w zakresie konstruowania programów/harmonogramów potwierdzania ważności wyników oraz statystycznej oceny uzyskanych wyników w kontekście zaleceń i wytycznych organizacji takich jak EA, ILAC i in. dotyczących działalności laboratoryjnej, jako uznane i potwierdzone sposoby spełnienia wymagań akredytacyjnych dla laboratoriów.

ZAKRES SZKOLENIA:

 • Wymagania akredytacyjne dla laboratoriów badawczych w obszarze potwierdzania ważności wyników
 • Elementy potwierdzania ważności wyników:
  • stosowanie materiałów odniesienia
  • wykorzystanie alternatywnego wyposażenia
  • sprawdzenia wyposażenia pomiarowego
  • stosowanie wzorców kontrolnych wraz z kartami kontrolnymi
  • sprawdzenia pośrednie wyposażenia
  • powtarzanie badań wykorzystaniem tych samych lub innych metod
  • powtórne badanie przechowywanych obiektów
  • korelacja i przegląd uzyskanych wyników
  • porównania wewnątrzlaboratoryjne
  • badanie próbek ślepych
  • badania PT/ILC
 • Techniki statystyczne w ocenie uzyskanych wyników
 • Wymagania dokumentów PCA – DA-06 oraz DA-05 w kontekście spełnienia wymagań pkt 7.7 normy odniesienia
 • EA-4/21 INF: 2018 – Wytyczne dotyczące oceny stosowności małych porównań międzylaboratoryjnych w procesie akredytacji laboratoriów
 • Elementy normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.