Ładowanie Events

« Wszystkie szkolenia

 • To event minęło.

Zaplanowanie i przeprowadzenie weryfikacji metod oznaczania pH, temperatury, przewodności elektrycznej właściwej, barwy i mętności.(MA-27/pH)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

7 grudnia 2023, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, która posłuży personelowi laboratorium do zapewnienia prawidłowego wdrożenia metod oznaczania:

 • pH metodą potencjometryczną wg PN-EN ISO 10523:2012 w wodzie i ściekach,
 • temperatury wg PN-77/C-04584 lub własnej procedury w wodzie i ściekach
 • przewodności elektrycznej właściwej metodą konduktometryczną wg PN-EN 27888:1999 w wodzie i ściekach,
 • barwy metodą spektrofotometryczną wg PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 w wodzie
 • mętności metodą nefelometryczną wg PN-EN ISO 7027:2003 w wodzie

Uczestnik dowie się w jaki sposób zaplanować, zrealizować i udokumentować proces wdrożenia metod w laboratorium oraz jak wykorzystać dane z walidacji / weryfikacji metody do ustalenia kryteriów monitorowania ważności wyników.

W części warsztatowej szkolenia zostaną przeprowadzone obliczenia statystyczne w ramach opracowania wyników walidacji / weryfikacji i oceny niepewności metod.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Wdrożenie metody: kiedy walidować a kiedy weryfikować metodę?
 2. Opracowanie planu wdrożenia metody.
 3. Badania niezbędne do wyznaczenia cech charakterystycznych metody.
 4. Statystyka w procesie wdrożenia metody.
 5. Poszukiwanie składowych niepewności.
 6. Konstruowanie budżetu niepewności.
 7. Ocena poszczególnych składowych budżetu niepewności.
 8. Interpretacja uzyskanych wyników.
 9. Udokumentowanie procesu wdrożenia metody w laboratorium.
 10. Potwierdzenie ważności wyników – ustalenie kryteriów akceptacji dla poszczególnych elementów monitorowania ważności wyników z wykorzystaniem danych z wdrożenia metody.