Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Potwierdzenie ważności wyników badań mikrobiologicznych, metody monitorowania i powiązanie z wynikami walidacji / weryfikacji metody.(MA-59)

Żywność, pasze, kosmetyki oraz środowisko produkcji i obrotu.

Termin szkolenia:

10 listopada 2023, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ SZKOLENIU:

Szkolenie pozwoli odpowiedzieć na zagadnienia:

 • jak właściwie realizować potwierdzanie ważności wyników – działania wewnętrzne i zewnętrzne; sposoby monitorowania ważności wyników zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 • czy wszystkie metody wymienione w pkt. 7.7. Potwierdzanie ważności wyników normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 są obowiązkowe?
 • jaka jest polityka PCA dotycząca UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI DA-05 m.in. opracowywanie 4-letnich planów PT/ILC, wyznaczanie obszarów technicznych; wymagania aktualnego DA-05, w tym przeprowadzanie analizy ryzyka i ustalanie argumentów technicznych które powinny być podstawą do określenia poziomu i częstości uczestnictwa z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka związanego z reprezentatywnością uczestnictwa.
 • jak właściwie interpretować EA-4/18 G:2021 „Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości”
 • jak analizować dane z działań monitoringowych, jak mają być wykorzystywane do kontroli i do doskonalenia działalności laboratoryjnej
 • czy potwierdzanie ważności wyników to tzw. „sobie a muzom”?
 • jak łączyć wyniki potwierdzania ważności wyników z wynikami z wynikami walidacji / weryfikacji metody

Szkolenie zwróci uwagę na źródła potencjalnych problemów i najczęściej popełniane błędy w zakresie potwierdzania ważności wyników w laboratorium badawczym.

ZAKRES SZKOLENIA:

 • Polityka PCA dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości, wymagania aktualnego DA-05 „POLITYKA DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI”
 • EA-4/18 G:2021 „Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości”
 • Sposoby monitorowania ważności wyników wg pkt. 7.7. „Potwierdzanie ważności wyników” normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i odpowiedź na pytanie: czy wszystkie metody wymienione w pkt. 7.7. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 są obowiązkowe?
 • Opracowywanie 4-letnich planów PT/ILC, wyznaczanie tzw. obszarów technicznych; w tym przeprowadzanie analizy ryzyka i ustalanie argumentów technicznych, które powinny być podstawą do określenia poziomu i częstości uczestnictwa z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka związanego z reprezentatywnością uczestnictwa.
 • Analizowanie danych z działań monitoringowych
 • Wyniki monitorowania i powiązanie z wynikami walidacji / weryfikacji metody