Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Potwierdzenie ważności wyników badań mikrobiologicznych, metody monitorowania i powiązanie z wynikami walidacji / weryfikacji metody.(MA-59)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

17 kwietnia 2024, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

ZAKRES SZKOLENIA:

  • Polityka PCA dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości, wymagania aktualnego DA-05 „POLITYKA DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI”
  • EA-4/18 G:2021 „Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości”
  • Sposoby monitorowania ważności wyników wg pkt. 7.7. „Potwierdzanie ważności wyników” normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i odpowiedź na pytanie: czy wszystkie metody wymienione w pkt. 7.7. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 są obowiązkowe?
  • Opracowywanie 4-letnich planów PT/ILC, wyznaczanie tzw. obszarów technicznych; w tym przeprowadzanie analizy ryzyka i ustalanie argumentów technicznych, które powinny być podstawą do określenia poziomu i częstości uczestnictwa z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka związanego z reprezentatywnością uczestnictwa.
  • Analizowanie danych z działań monitoringowych
  • Wyniki monitorowania i powiązanie z wynikami walidacji / weryfikacji metody