Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

Obliczanie wyników badań dla różnych przypadków surowych danych pochodzących ze zliczeń kolonii na filtrach / płytkach.(MA-50)

Termin szkolenia:

19 kwietnia 2024, godz. 08:30-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Przedmiotem szkolenia adresowanego do mikrobiologii wody jest przedstawienie właściwego sposobu posiewu, zliczania kolonii i wybierania płytek / filtrów do obliczenia wyniku końcowego badania, gdy próbka analityczna została  posiana na pożywkę agarową.

Wspólnie przeanalizowane przypadki rozwieją wątpliwości i dostarczą merytorycznie uzasadnionych argumentów dokonanych wyborów. Podstawą prezentowanych obliczeń będą zasady opisane w aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO 8199 oraz spójną z nią – wcześniej wydaną – zmianą do normy PN-EN ISO 7218:2007/A1:2013.

Szkolenie jest szczególnie przydatne, ale nie tylko, dla personelu Laboratorium badającego  próbki wody ciepłej użytkowej lub technologicznej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella, wody powierzchniowej oraz wody w kąpieliskach.

ZAKRES SZKOLENIA:

Podane zostaną

 • zasady zliczania kolonii po inkubacji z powierzchni filtra / płytki z pożywką  agarową
  w przypadku posiewu całej objętości próbki odniesienia, jej mniejszych objętości lub rozcieńczeń
 • akceptowalne maksymalne ilości  kolonii na powierzchni pożywki lub filtra, na podstawie których można podać wiarygodny wynik liczbowy
 • zalecane sposoby podawania wyniku w przypadku małej liczby kolonii lub braku wzrostu
 • zasady przedstawiania i zaokrąglania wyników
 • definicje granic wykrywania i granic oznaczania  liczbowego oraz różnice w tych pojęciach
 • przypadki specjalne (nietypowe, spotykane w badaniach rutynowych )

Analizy przypadków będą obejmowały przykłady obliczania wyników w sytuacji posiewu na jedną lub dwie płytki z tej samej objętości lub kolejnych rozcieńczeń:

 • gdy brak wzrostu
 • gdy wynik jest wyrażany jako średnia ważona
 • gdy na płytkach / filtrach  wzrost przekroczy górną granicę liczenia
 • gdy okaże się, że jest brak proporcji w kolejnych objętościach  / rozcieńczeniach
 • gdy tylko płytka/ filtr z najmniejszej posianej objętości / największego rozcieńczenia  daje wzrost policzalny