Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie szkolenia

  • To wydarzenie minęło.

Obliczanie i przedstawianie wyników oznaczeń ilościowych wraz z niepewnością pomiaru w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 19036:2020-04.(MA-5)

Szkolenie z elementami warsztatowymi

Termin szkolenia:

23 kwietnia 2024, godz. 09:00-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Szkolenie jest adresowane do pracowników laboratoriów mikrobiologicznych badających żywność, pasze oraz wymazy środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością. Szkolenie przeprowadzane jest w formie  wykładów i ćwiczeń praktycznych.

W trakcie szkolenia zostaną omówione zasady obliczania i wyrażanie wyniku końcowego wg wytycznych normy PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013-10. Zaprezentowane zostaną także sposoby szacowania niepewności i przedstawienie wyniku z niepewnością pomiaru w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 19036:2020-04.

TEMATYKA SZKOLENIA:

  1. Liczenie kolonii i obliczenie wyniku końcowego dla różnych metod posiewu (posiew wgłębny, posiew powierzchniowy) oraz systemów posiewu (posiew jedno- i dwupłytkowy), z uwzględnieniem metod wymagających identyfikacji liczonych kolonii wg PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013-10.
  2. Weryfikacja rozrzutów ilości kolonii na płytkach posianych z kolejnych rozcieńczeń oraz z tego samego rozcieńczenia z zastosowaniem normy ISO 14461-2:2005 (E).
  3. Obliczenie wyniku końcowego w badaniach wymazów z powierzchni wg wytycznych normy PN-EN ISO 18593:2018-08.
  4. Przedstawianie wyniku końcowego w różnych jednostkach, np: jtk / 1g; jtk / 1ml; jtk / 1 cm2; jtk/badanej powierzchni.
  5. Szacowanie niepewności pomiaru w metodach ilościowych wg normy PN-EN ISO 19036:2020-04.
  6. Niepewność złożona i jej składowe zależne od zastosowanej metody, badanej próbki i wpływu matrycy, ilości liczonych kolonii, ilości potwierdzanych i potwierdzonych kolonii.
  7. Wyznaczanie przedziału ufności dla uzyskanych wyników wg PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013-10.
  8. Wyrażanie niepewności pomiaru w sprawozdaniu z badań.