Ładowanie Events

« Wszystkie szkolenia

Warsztaty oceny niepewności pomiaru dla metod badań chemicznych i właściwości fizycznych wody, ścieków, osadów ściekowych, gleby.(MA-6)

Szkolenie warsztatowe

Termin szkolenia:

25 kwietnia 2024, godz. 08:30-15:00

on-line
Zapisy

Zaproszenie VAT Oświadczenie

Celem warsztatów jest pozyskanie wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, która posłuży personelowi laboratorium do poprawnej oceny niepewności pomiaru dla realizowanych w laboratorium metod badań chemicznych i właściwości fizycznych wody, ścieków, osadów ściekowych i gleby, w celu spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Uczestnik dowie się w jaki sposób zaplanować, zrealizować i udokumentować proces oceny niepewności, skąd pozyskać dane i jakie składowe niepewności wziąć pod uwagę w określonej metodzie badawczej. Sam dokona stosownych obliczeń w celu pozyskania poszczególnych wartości niepewności standardowych wchodzących w skład budżetu niepewności, a następnie obliczy niepewność rozszerzoną, z uwzględnieniem prawa propagacji niepewności.

ZAKRES SZKOLENIA:

 1. Ocena niepewności pomiaru – wymaganie normy PN-EN ISO/IEC 17025
 2. ILAC-G17:01/2021 Wytyczne ILAC dotyczące niepewności pomiaru w badaniach
 3. Terminy i definicje (m.in. wynik pomiaru, niepewność pomiaru, budżet niepewności)
 4. Metody wyznaczania poszczególnych składowych niepewności pomiaru w praktyce:
  • metoda typu A (składowe niepewności pomiaru wyznaczone za pomocą statystycznej analizy wartości wielkości zmierzonych otrzymanych w zdefiniowanych warunkach pomiaru, np.: powtarzalności, precyzji pośredniej)
  • metoda typu B (składowe niepewności pomiaru wyznaczone za pomocą środków innych niż metoda typu A wyznaczania niepewności pomiaru, np.: dane pochodzące ze świadectw wzorcowania, certyfikatów materiałów odniesienia, informacje o działce elementarnej, rozdzielczości, tolerancji, dopuszczalnych błędach np. pipet czy szkła miarowego)
 5. Prawo propagacji niepewności
 6. Konstrukcja budżetu niepewności – jakie składowe niepewności uwzględnić w budżetach poszczególnych rodzajów metod, np.: spektrofotometrycznej, miareczkowej, potencjometrycznej itd.
 7. Przedstawianie niepewności pomiaru w sprawozdaniach / raportach z badań